Opłaty egzaminacyjne

OPLATY Obraz

 

Opłaty egzaminacyjne

PATENT LUB LICENCJA OPŁATA NORMALNA OPŁATA ULGOWA*
Żeglarz Jachtowy 250 PLN 125 PLN
Jachtowy Sternik Morski 350 PLN 175 PLN
Sternik Motorowodny 250 PLN 125 PLN
Motorowodny Sternik Morski 350 PLN 175 PLN
Licencja do Holowania Narciarza Wodnego 250 PLN 125 PLN

Opłaty za wydanie patentu lub licencji

PATENT LUB LICENCJA OPŁATA NORMALNA OPŁATA ULGOWA*
Żeglarz Jachowy 50 PLN 25 PLN
Jachtowy Sternik Morski 50 PLN 25 PLN
Sternik Motorowodny 50 PLN 25 PLN
Motorowodny Sternik Morski 50 PLN 25 PLN
Licencja do Holowania Narciarza Wodnego 50 PLN 25 PLN

Opłaty ulgowe

* - Opłaty ulgowe ze zniżką 50% za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu przysługują uczniom i studentom do 26 lat. Na egzamin organizowany przez SMP należy przynieść kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej + oryginał do wglądu.

© 2022 - GRUPA EASY SAILING