Kursy motorowodne

Prowadzimy szkolenia motorowodne na patenty uprawniające do prowadzenia jachtów motorowych i skuterów wodnych. Nieustannie doskonalimy i dopasowujemy naszą ofertę do oczekiwań Klientów i zmieniających się przepisów. Dysponujemy własną łodzią motorową typu RIB, na której uczymy samodzielnie i bezpiecznie prowadzić motorówki. Od 2018 roku wprowadziliśmy cieszący się powodzeniem system nauki na odległość za pośrednictwem własnej platformy e-learningowej. Kursy motorowodne prowadzimy głównie w weekendy, aby "zaoszczędzić" Twój urlop. Dzięki współpracy z podmiotami upoważnionymi do przeprowadzania egzaminów, każde nasze szkolenie jest zakończone egzaminem.
Image
Poziom 1

Szkolenia przeznaczone dla osób, które nie mają wiedzy i umiejętności motorowodnych. Uczymy od podstaw jak stawiać "pierwsze kroki na wodzie". Są to szkolenia śródlądowe, które mają na celu nauczyć Cię podstaw prowadzenia jachtów motorowych.
Image
Poziom 2

Kursy dla osób posiadających elementarną wiedzę motorowodną, podstawowe umiejętności manewrowania jachtem motorowym oraz doświadczenie morskie. Mają na celu rozszerzyć Twoją wiedzę i przygotować Cię samodzielnego prowadzenia jachtów morskich.
Image
Poziom 3

Szkolenia dodatkowe, które doskonalą umiejętności manewrowe i wykraczają poza standardowy program szkolenia na pańswtowe patenty motorowodne.

Patenty i licencje motorowodne w Polsce

Od 2013 roku w Polsce wydaje się cztery rodzaje patentów motorowodnych oraz dwie licencje. Wymagania i uprawnienia określone są w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Nasza szkoła współpracuje z ośrodkami egzaminacyjnymi przeprowadzającymi państwowe egzaminy na patenty motorowodne. Dzięki temu każde szkolenie zakończone jest egzaminem.
Image

Sternik Motorowodny - podstawowy patent uprawniający do prowadzenia łodzi motorowych i skuterów wodnych

Wymagania:

 • ukończenie 14 roku życia
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
Image

Motorowodny Sternik Morski - patent uprawniający do prowadzenia motorówek po wodach morskich, pozwala wyczarterować większość jachtów motorowych

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich
Image

Kapitan motorowodny - najwyższy patent motorowodny

Wymagania:

 • posiadanie patentu Motorowodnego Sternika Morskiego
 • odbycie po uzyskaniu patentu Motorowodnego Sternika Morskiego co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7.5 m oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń
Image

Mechanik Motorowodny - patent uprawniający do bycia kierownikiem maszyn na jachtach motorowych

Wymagania:

 • posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych
 • zaliczenie stażu w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147.2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia:

 • pełnienie funkcji kierownika maszyn (do 750 kW) na jachtach motorowych, żaglowych oraz żaglowcach w rejsach śródlądowych, morskich i oceanicznych (jachty sportowo-rekreacyjne)
 • odpłatne pełnienie przewidzianych funkcji na jachtach motorowych, żaglowych oraz żaglowcach przy dodatkowym posiadaniu: przeszkolenia STCW, moędzynarodowego świadectwa zdrowia dla marynarzy oraz książeczki żeglarskiej w rejsach śródlądowych, morskich i oceanicznych
Image

Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - państwowy dokument wymagany do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających (z wyłączeniem jachtów żaglowych i motorowych), oprócz licencji osoba prowadząca jednostkę holującą musi posiadać odpowiedni patent motorowodny

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia:

 • holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu i rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i motorowych
Image

Licencja do holowania statków powietrznych - dokument wymagany do holowania obiektów latających przez jednostkę pływającą, oprócz licencji osoba prowadząca jednostkę holującą musi posiadać odpowiedni patent motorowodny

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia

 • holowanie statków powietrznych

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat wiadomości

Wiadomość

© 2022 - GRUPA EASY SAILING