Radiooperator SRC

SRC Obraz

 

Szkolimy na rzeczywistych radiostacjach VHF-DSC i urządzeniach systemu GMDSS oraz przygotowujemy do egzaminów przed komisją w delegaturze UKE. Na turystycznym jachcie morskim wyposażonym w VHF musi znajdować się posiadacz świadectwa radiooperatora SRC. Każdy dobry skipper powinien takie uprawnienia posiadać osobiście. Po kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe świadectwo SRC (Short Range Certificate). Jest to jedyne uznawane na całym świecie, polskie uprawnienie tego typu.

 

 

Jacht 0
PRAKTYKA
tak
ELearning 0
E-LEARNING
nie
Teoria 1
WYKŁADY
tak
Poziom 2
POZIOM
trudności
Egzamin 1
EGZAMIN
tak
Czas 1
CZAS
1 dzień
Godz 1
SZKOLENIE
6 godzin
Miejsce 1
MIEJSCE
różne miasta
Zaloga 1
ZAŁOGA
max 8+1
Wiek 1
WIEK
od 18 lat


 

© 2021 - Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych EASY SAILING